Voorwaarden
De Stichting Stelvio Motorreizen behoudt het recht onder gewichtige omstandigheden wijzigingen toe te passen. Indien een groepsreis een kleiner aantal boekingen heeft dan het vermelde minimum aantal, kunnen wij de reis annuleren of in overleg omzetten in een individuele reis. Indien een reis door Stelvio Motorreizen door bovenstaande redenen wordt geannuleerd, ontvangt u het reeds door u betaalde bedrag retour. Met betaling, door aanmelding/inschrijving voor of deelname aan een reis van Stelvio Motorreizen gaat/gaan deelnemer(s) akkoord met de reisvoorwaarden.

Boekingen
Aanmelden voor een reis geschiedt schriftelijk. Hiervoor kunt u bij Stelvio Motorreizen een aanmeldingsformulier invullen. Na ontvangst van uw boeking ontvangt u een boekingsbevestiging en is uw aanmelding bindend. U dient binnen 3 weken 30% van de reissom met een minimum van €75,- per persoon aan te betalen. De restant reissom dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de reis te zijn betaald.

Annulering
Wij raden aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten annuleringskosten verschuldigd en gelden de volgende bepalingen;

 • Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek: 30% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 60% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14de dag voor de dag van vertrek: 80% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 90% van de reissom
 • Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom

Accommodaties
Voor alle reizen geldt indeling op basis van een tweepersoons kamer. Indien de deelnemer geen kamergenoot op het inschrijvingsformulier aangeeft, wordt de deelnemer door Stelvio Motorreizen in een tweepersoons kamer ingedeeld. Stelvio motorreizen behoudt zicht het recht voor indien er geen andere kamergenoot wordt gevonden, de éénpersoons kamertoeslag door te berekenen. In de hotels is slechts een beperkt aantal 1-persoonskamers beschikbaar. Wacht dus niet te lang met boeken om teleurstelling te voorkomen. De bezetting van de accommodaties vindt plaats op indeling door Stelvio Motorreizen en uiteraard houden wij rekening met uw voorkeur. Eventuele toeslag voor feestdagen zullen wij u melden en doorberekenen boven op de gemelde prijzen bij de motorreizen.

Website
Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Stelvio Motorreizen gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken. Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. Stelvio Motorreizen behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt.

Aansprakelijkheid
Stelvio Motorreizen is niet aansprakelijk voor enige schade die vóór, tijdens of na de reis ontstaat. Stelvio Motorreizen is evenmin aansprakelijk voor kennelijke fouten in de publicatie. De motorreiziger rijdt voor eigen verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid en neemt zijn eigen beslissingen tijdens verkeerssituaties. De voorrijder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld. Men is niet verplicht om zich aan de aangegeven route te houden. Indien men dit noodzakelijk acht kan er van de route af geweken worden. De deelnemer dient in het bezit te zijn van de juiste papieren en beschikt over voldoende ervaring om met een motortoergroep mee te rijden. De deelnemer dient zelf over een vervoermiddel (motor) te beschikken die technisch in goede staat is en zonder problemen de reis kan volbrengen. Stelvio Motorreizen kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van ongevallen of andere schade. Iedere aansprakelijkheid van Stelvio Motorreizen voor immateriële, indirecte, gevolg- of bedrijfsschade is uitgesloten. Stelvio Motorreizen is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht.

Coronavirus en onze reizen:

Wij hanteren onderstaande richtlijnen, gebaseerd op de reisadviezen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/ 
Voer het land in waarvan je het reisadvies zoekt en klik vervolgens op reisadvies.

Uiterlijk 3 weken voor vertrekdatum beoordelen we de situatie aan hand van de reisadviezen. 

Reisadvies Groen: geen bijzondere veiligheidsrisico’s

 • Je ontvangt onze routes uiterlijk 2 weken voor vertrek, je reis vindt plaats, er zijn geen verdere bijzonderheden.
 • Wil je toch omboeken en/of de reisdatum verzetten kijken we naar de mogelijkheden. Wil je annuleren, dan gelden onze algemene voorwaarden. Mocht in de periode voor je vertrek het reisadvies wijzigen, zie richtlijnen bij het onderstaande advies.

Reisadvies Geel: beperkte veiligheidsrisico’s

 • We bekijken de mogelijkheden en de situatie ter plekke, zijn er geen beperkte opties zoals sluiting van restaurants e.d. kan de reis gewoon doorgaan.
 • Je hebt de keuze; annulering, toch op pad gaan of de reisdatum verzetten.
 • Annulering in principe kosteloos (tenzij hier geen terugvorderbare kosten zoals ferry overtochten en of aanbetalingen aan hotels aan vast zitten).

Reisadvies Oranje: alleen noodzakelijke reizen en Rood: niet reizen

 • Je reis wordt geannuleerd, tenzij je zelf wilt omboeken of de reisdatum wilt verzetten.
 • Annulering in principe kosteloos (tenzij hier geen terugvorderbare kosten zoals ferry overtochten en of aanbetalingen aan hotels aan vast zitten).